Produkt kategorier: Medix Biochemica, Snabbtester

Actim CRP snabbtest - 20 tester

Produkt SKU: 31031ETAC

Actim CRP - pikatesti

 • Beskrivning
 • Actim CRP snabbtesten hjälper med att bestämma om det är fråga om virus- eller bakterieinfektion – rätt behandling kan börjas i tid.

  CRP - C-reaktivt protein

  •    Akut-fas protein som produceras snabbt som svar på inflammation, infektion och vävnadsskada.
  •    Används för att differentiera bakteriella infektioner från virala infektioner – CRP-koncentrationen är hög vid bakteriella infektioner.
   
  Actim CRP test - snabb och lätt

  •    Semikvantitativt immunokromatografiskt test för CRP
  •    Snabb doppsticktest baserade på immunokromatografi och använder sig av monoklonala antikroppar mot humant CRP
  •    Lätt testprodecur
  •    Färdigt resultat i 5 minuter

  Provtagning - Bara en liten bloddroppe räcker och ingen tilläggsutrustning behövs

  •    Provet ska vara 10 µl helblod från fingertoppen (EDTA, citrat eller heparinblod kan också användas)

  KAPILLÄRT TAGET PROV

  •    Fyll en kapillär med 10 µl blod (kapillären medföljer förpackningen)
  •    Släpp omedelbart ner kapillären i provspädningsröret
  •    Blanda provet med bufferten genom att vända röret 10-15 gånger

  ANALYSPROCEDUR

  •    Placera det gula doppfältet (den nedre delen av teststickan) i det spädda provet
  •    Håll stickan i lösningen tills du kan se vätskefronten nå resultatfältet

  RESULTAT

  Positivt resultat:
  = den röda kontroll-linjen och en blå linje: CRP 10-40 mg/l
  = den röda kontroll-linjen och två blå linjer: CRP 40-80 mg/l
  = den röda kontroll-linjen och tre blå linjer: >80 mg/l

  Negativt resultat:
  = bara den röda kontroll-linjen är synlig och inga andra linjer syns: CRP <10 mg/l

  Om kontroll-linjen inte uppträder är testen ogiltig

  Innehåll:
  •    20 testförpacknigar
  •    Bruksanvisning
  •    Burk med glaskapillärer

  Innehållet i varje testförpackning:
  •    En teststicka i en försluten aluminiumfoliepåse med torkmedel
  •    Ett rör med provspädningsbuffert

  Produktkod: 31031ETAC

 • Recensioner