Sulje menu

Kategorier

Sulje menu

Kategorier

Registerbekrivning

Personuppgiftslag (523/99) 10 § Datum: 8.5.2009

1. Registeransvarig
MedKit Finland Oy
Haaransuontie 6
90240 Uleåborg
FINLAND
Tel. 010-1388229
Fax +358 08 530 5017
FO-nummer: FI21751532
www.medkit.se

2. Registerärendenas handläggare och/eller kontaktperson 
Anna-Kaisa Kokko

3. Registrets namn
MedKit Finland Oy

4. Syftet med hanteringen av personuppgifter (registrets användningsändamål) 
Leverans av produkter från webbshoppen och bevarande av ett stamkundsregister. 

5. Registrets datainnehåll
Personens namn, hemvist, e-postadress, användarnamn, beställningshistoria.

6. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Uppgifterna utlämnas inte utanför MedKit Finland Oy. 

7. Principerna för registerskyddet 
Det finns inte något manuellt material av registret. Alla uppgifter finns på en server som ägs av Vaimo Finland och som finns i Uleåborg, Finland.