MEDKIT FINLAND OY DATASKYDDSBESKRIVNING 

Denna dataskyddsbeskrivning är förenlig med EU:s allmänna dataskyddsförordning. 

Uppdaterat 23.5.2018 

Registeransvarig för personuppgifter 

Medkit Finland Oy 
FO-nummer: 2175153-2 
Haaransuontie 6 
90240 Oulu, Finland 

Person som ansvarar för frågor som gäller integritet och dataskydd 

Jukka Marjoniemi, jukka.marjoniemi(at)medkit.fi 
eller 
Medkit Finland Oy/Jukka Marjoniemi 
Haaransuontie 6 
90240 Oulu, Finland 

Personuppgifter som Medkit Finland Oy samlar in

Vi samlar in personuppgifter direkt från de registrerade personerna själva och vid återkoppling eller annan interaktion i våra tjänster eller digitala kanaler. Dessutom samlas personuppgifter in från utomstående källor som är allmänt tillgängliga. Dessa källor kan omfatta register som innehas av statliga organ (t.ex. befolkningsregister) och register som innehas av myndigheter, företagsregistreringskontor och från kreditvärderingsinstitut. Uppdatering av personuppgifter från tredjepartskällor utförs manuellt.


De berörda personuppgifterna kan kategoriseras enligt följande: 


・Uppgifter om privatkunder: Kund-id, förnamn, efternamn, postadress, telefonnummer, e-postadress 
・Uppgifter om företagskunder: Kund-id, förnamn och efternamn, titel, bolag, postadress, telefonnummer, e-postadress 
・Uppgifter relaterade till rättsliga skyldigheter: beskattningsland och registreringsnummer för utländsk skatt 
・Kundhistoria (t. ex. kontakter, order, feedback, information som rör fakturering och inkassering) 
・Teknisk information och online-beteende: Webbadress, cookies som skickas till webbläsare, information till användarna. 
・ Marknadsföring: Marknadsföringsinsatser riktade till den registrerade personen, godkännanden för försäljning och förbud mot direktmarknadsföring.
・ Information om offentliga källor: Register som innehas av stat eller myndigheter, kreditvärderingsinstitut 
・ Intressen och profilering 

Ändamål med behandling av personuppgifter 


Vi samlar in, behandlar och lagrar uppgifter för följande ändamål: 

  • Kundrelation och kundkommunikation: Vi behandlar personuppgifter huvudsakligen inför och vid tecknandet av avtal med dig när du köper eller ska köpa våra produkter eller tjänster. Dessutom behandlar vi uppgifterna vid hantering av kundserviceärenden och när vi skickar dig en offert.
  • Lagstadgad skyldighet: bokföring, rapportering till myndigheter
  • Försäljnings-, produkt- och kundanalys (berättigat intresse): Personuppgifter behandlas i samband med analyser. Genom att utföra analys syftar vi att utveckla verksamhet, system och försäljnings- och marknadsföringsprocesser. Analysering kan omfatta profilering. Lär mer nedan.
  • Marknadsföring baserat på samtycke: Vi skickar meddelande i avsikt att bedriva direktmarknadsföring till våra kunder. Kunder kan när som helst återkalla samtycket.
  • Profilering och statistik: Vi profilerar kunder baserat på deras online-beteende för att få statistik, till exempel med hjälp av Google Analytics. Profilering hjälper oss också att erbjuda mer intressant innehåll på vår webbplats. Profilering utförs genom användning av cookies. Vill du inte ta emot cookies på din dator kan du ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies. Läs mer om kakor här: information om cookies

Automatiserat beslutsfattande 


Vi använder automatiskt beslutsfattande för kundens profilering så att vi kan erbjuda användaren det mest relevanta innehållet på webbplats och marknadsföring. Profileringen görs med hjälp av cookies. Du kan läsa mer om cookies här: information om cookies

Överföring av personuppgifter

 Vi kan lämna in personuppgifter till våra samarbetspartner som hjälper oss att fullt erbjuda våra tjänster så som logistik, betalningssätt och tekniska krav. De tredje parterna behandlar personuppgifterna endast för att erbjuda tjänster i samarbete med oss.


Överföring av information utanför EU eller EES område

 Vi kan samarbeta med tjänsteleverantörer utanför EU/EES-område som har tillgång till dina personuppgifter.

 Vi kan överföra uppgifter utanför EU/EES-område endast när minst en av följande villkor gäller:

  • EU-kommissionen har beslutat att landet i fråga har tillräckligt hög dataskyddsnivå, eller
  • Andra lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits, till exempel modellklausuler som EU-kommissionen har godkänt
  • Du har själv uttryckt ett samtycke till överföringen av dina personuppgifter utan för EU/EES-området, eller det finns någon annan rättsligt grund, till exempel Privacy Shield arrangemang när uppgifterna överförs.

Skydd av register och kvarhållningsperiod för personuppgifter 


Systemet med personuppgifter är tillgängligt bara för våra anställda och partner som har en berättigad rätt att behandla personuppgifter. Varje användare har ett eget användarnamn och lösenord för systemet. Information som lagras i databaser skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder. Databaserna och deras reservexemplar finns i låsta lokaler och är tillgängliga endast av vissa personer som namnges i förväg. 
 
Vi uppskattar behovet av att lagra information med beaktande av den nuvarande lagstiftningen. Dessutom utför vi åtgärder som garanterar att vi inte behåller några oförenliga, felaktiga eller åldrade personuppgifter från de registrerade. Vi tar bort eller raderar all den här typen av information omedelbart. 

Den registrerade personens integritetsrättigheter 


Som registrerad har du vissa rättigheter till de personuppgifter som Medkit Finland Oy innehar. 

A. Rätt till åtkomst till personuppgifterna Medkit Finland äger.


B. Rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har ni rätt att få uppgifterna korrigerade om den gällande lagstiftningen inte begränsar det. 


C) Rätt att begära radering av uppgifterna. Du har rätt att begära radering av personuppgifter om något av följande gäller: 


・ Du återkallar ditt samtycke att behandla personuppgifter och det finns inget annat motiverat skäl att behålla de. 
・ Du motsätter dig behandlingen och det finns inget motiverat skäl för att fortsätta behandlingen. 
・ Du motsätter dig behandling för direkt marknadsföring. 
・ Behandling är strider mot lagen.
・ Det år fråga om mindreårigas personuppgifter.


Till följd av den nuvarande lagstiftningen är vi skyldiga att behålla dina personuppgifter en viss tid fast du inte längre är kund hos oss.

D) Rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter.
Om du inte samtycker till giltigheten eller lagligheten hos de personuppgifter som vi har registrerat har du rätt att begränsa behandlingen av uppgifterna endast för lagring av dem. Begränsningen gäller så länge som uppgifterna har säkerställts att ändamålen för behandlingen är motiverade. 

E) Rätt att motsätta sig behandling av information som grundar sig på vårt legitima intresse. Du har alltid rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring eller profilering. 

F) Rätt att begära personuppgifter i maskinläsbart format. Du har rätt att begära de uppgifter vi har registrerat från dig i maskinläsbart format. Denna rätt gäller personuppgifter som behandlas automatiskt och i samband med fullgörandet av ett avtal.


Om du vill använda din rätt ovan behandlas ansökningarna individuellt. Observera att vi kan fortsätta att behandla och lagra era uppgifter om det är nödvändigt att uppfylla de nuvarande rättsliga skyldigheterna. Vi kan också be er om mer information eller säkra er identitet innan ni fortsätter att behandla er begäran. 

Kontakta Medkit Finland eller dataskyddsmyndigheten 

Om du har något att fråga om Medkit Finlands dataskyddsbeskrivning eller om du vill använda dina rättigheter som en registrerad kan du kontakta oss antingen via e-post eller post. 

Ni kan kontakta oss på följande sätt: 

via e-post 

Jukka Marjoniemi, [email protected] 
Angående: Begäran om dataskydd 

per post 


Medkit Finland Oy/Jukka Marjoniemi 
Integritetspolicy 
Haaransuontie 6 
90240 Oulu, Finland 

Vi reagerar på begäran så snart som möjligt, men senast inom en månad. Du har alltid rätt att klaga till dataskyddsmyndigheten om du anser att vi inte har satt in dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning om uppgiftsskydd. 

Uppdateringar av vår integritetspolicy 

Vi förbättrar kontinuerligt våra tjänster och därför förbehåller vi oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy genom att informera om det på denna sida.

Begäran om en kopia eller radering av personuppgifter

Du kan begära om en kopia eller radering av dina personuppgifter här: GDPR